Pháp lý

URL: https://www.jwbworld.com

MisterCompanies.com là đại lý hợp nhất tại địa phương của bạn chuyên về thành lập công ty trực tuyến tại 27 Quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu.

Mọi thắc mắc qua email: info [@] jwbworld.com 

Xử lý dữ liệu cá nhân:

Dữ liệu cá nhân được thu thập nhằm mục đích sử dụng nội bộ của công ty. Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ chỉ được sử dụng để liên hệ với bạn để trả lời yêu cầu của bạn. Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ không bao giờ được bán, chia sẻ hoặc tiết lộ cho bên thứ ba.

Quyền thương hiệu:

Tất cả các yếu tố cấu thành (văn bản, đồ họa, video, âm thanh, tên, biểu trưng, ​​thương hiệu, cơ sở dữ liệu, v.v.) cũng như bản thân các cổng thông tin đều tuân theo luật pháp quốc tế về bản quyền và trên quyền liên quan đến quyền tác giả. Trang web này đã được lưu ký trên cổng thông tin bảo vệ bản quyền. 

Toàn bộ trang web và nội dung có thể tải xuống của nó là tài sản độc quyền của công ty. Không thể chấp nhận sao chép hoặc đại diện, thậm chí một phần, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của nhà xuất bản trang web.

Bất kỳ việc sử dụng nào không được ủy quyền rõ ràng có thể phải chịu trách nhiệm dân sự và / hoặc trách nhiệm hình sự của tác giả. Công ty có quyền thực hiện bất kỳ biện pháp pháp lý chống lại những người vi phạm quyền của mình.

Các điều kiện chung này phải tuân theo và chịu sự điều chỉnh của Bộ luật sở hữu trí tuệ và ở nước ngoài bởi các công ước quốc tế có hiệu lực về bản quyền, trong đó tùy theo từng trường hợp cụ thể, theo luật áp dụng. 

MisterCompanies.com ® là thương hiệu, các trang web và nền tảng, giải pháp CNTT, mạng là tài sản của Công ty SUXYS® LLC, Trụ sở chính: Coastal Highway Lewes, Delaware, 19958, United States of America - Nhà điều hành dịch vụ cho JwbWorld.com SUXYS® Ltd Giấy phép sử dụng, thuê, sử dụng và trưng bày và vận hành nhãn hiệu do SUXYS® LLC cấp: JWBXX01. Hình ảnh tín dụng: Shutterstock - SUXYS® LLC - Canva Creation by SUXYS TECHNOLOGY ®