TẠO DOANH NGHIỆP TẠI LATVIA


Việc đăng ký của bạn entreprise SIA ở Latvia là một công đoạn nhạy cảm, phải được chuẩn bị chu đáo và tỉ mỉ. Để tránh lãng phí thời gian, hãy nộp hồ sơ giới thiệu bị từ chối do thiếu tài liệu hoặc thiếu thông tin. Điều này có thể trở thành một thử thách thực sự và lãng phí thời gian đáng kể khi bạn muốn nhanh chóng khởi chạy entreprise SIA ở Latvia.

Để giúp bạn tiết kiệm thời gian và tránh mắc phải những lỗi thường gặp, khi đăng ký xã hội SIA ở Latvia, Fidulink, cung cấp lời khuyên nhân từ cho tất cả các doanh nhân trên khắp thế giới mong muốn thành lập công ty SIA ở Latvia

Một giải pháp khả thi khác là để cho bạn được hỗ trợ bởi các dịch vụ thành lập doanh nghiệp SIA của chúng tôi ở Latvia bởi Nhóm FIDULINK. Chúng tôi đảm nhận việc thành lập công ty SIA của bạn ở Latvia, không cần nghĩ đến sai lầm, hậu quả, chỉ cần nghĩ về việc khởi động dự án của bạn, bạn sẽ bán ưu đãi gì, trang đích của bạn, phễu bán hàng, mô hình kinh doanh của bạn , tìm kiếm đối tác, nhà cung cấp, phương tiện liên lạc, phân phối của bạn… Phần còn lại chúng tôi lo.

Quan trọng phải biết

Lầm tưởng về Trách nhiệm của Kế toán viên, về Kế toán Doanh nghiệp của Anh ta SIA ở Latvia

Trách nhiệm kế toán của công ty SIA ở Latvia thuộc về người đứng đầu đơn vị (thành viên được bổ nhiệm của ban quản trị hoặc toàn bộ ban quản lý) đối với:

  • các tài khoản của công ty SIA ở Latvia do chính người đứng đầu pháp nhân lưu giữ,
  • giám sát khi kế toán của SIA ở Latvia đã được chuyển giao cho một đơn vị khác.

Người quản lý của công ty SIA ở Latvia được yêu cầu phải có kiến ​​thức tối thiểu về kế toán, vì anh ta phải xác minh các tài khoản do công ty kế toán cung cấp.

Cũng cần lưu ý rằng ai chịu trách nhiệm về kế toán của một công ty trách nhiệm hữu hạn SIA ở Latvia, người chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai sót sẽ là người đứng đầu đơn vị. Vì vậy, ông là người phải giám sát đúng đắn các công việc mà nhân viên của phòng kế toán thực hiện.

Tình huống duy nhất mà Trưởng đơn vị có thể chuyển giao trách nhiệm cho người khác là hàng tồn kho dưới dạng kiểm kê hiện vật. Đương sự bắt buộc phải chịu trách nhiệm này và xác nhận việc chuyển nhượng bằng văn bản.

Những sai lầm phổ biến nhất khi thành lập công ty SIA ở Latvia là gì?

ĐĂNG KÝ CÔNG TY SIA tại Latvia


Suy nghĩ về điều tốt trả tất cả các khoản phí chính phủ để thành lập doanh nghiệp của bạn SIA ở Latvia và đính kèm bằng chứng thanh toán (án phí, lệ phí giám sát tòa án, v.v.)

Không có địa chỉ văn phòng đã đăng ký cho bạn SIA ở Latvia hoặc địa chỉ được nhập không chính xác trong khi khai báo (tất cả các trường phải được điền chính xác) khi điền vào biểu mẫu khai báo thành lập doanh nghiệp SIA ở Latvia

Đã quên tệp đính kèm hoặc không có tệp đính kèm bắt buộc (lãng phí thời gian khoảng 2-3 tuần với mỗi lần quên) khi đăng ký công ty SIA của bạn ở Latvia

Một hoặc nhiều thành viên của chính quyền đã đăng ký trong hồ sơ tội phạm (Trước khi thành lập doanh nghiệp SIA ở Latvia, cần kiểm tra xem không có thành viên nào của ban quản lý được đăng ký trong sổ đăng ký tội phạm quốc gia, bạn có thể yêu cầu trích lục hồ sơ tội phạm trực tuyến). Nộp đơn xin trích lục lý lịch tư pháp tại Pháp, trực tiếp trực tuyến: https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/pages/accueil.xhtml

Không thể chấp nhận phân loại số hoạt động Số hoạt động để thành lập công ty SIA của bạn ở Latvia là gì, các số tương đương với mã APE ở Pháp (mã hoạt động kinh tế của công ty), không được vượt quá 10 mã hoạt động.

Lỗi thông tin cá nhân và dữ liệu liên quan đến cổ đông hoặc (các) giám đốc của công ty SIA ở Latvia (Điền vào biểu mẫu một cách chính xác, tất cả các thông tin bắt buộc được yêu cầu, bao gồm các tệp đính kèm được yêu cầu)

Gửi yêu cầu đăng ký công ty muộn SIA ở Latvia (Hãy nhớ rằng khoảng thời gian từ khi thành lập công ty đến khi công ty đăng ký không được vượt quá 6 tháng. Sau ngày này, công ty bị giải thể và cần phải kết luận lại các điều khoản của hiệp hội)


Kiểm tra tính khả dụng của tên công ty SIA của bạn ở Latvia, kiểm tra xem nó không tồn tại (khả năng bị từ chối và mất thời gian trong vài ngày)

Chú ý đến tên công ty SIA ở Latvia gây hiểu lầm

(những từ như ngân hàng, bảo hiểm… Chỉ có thể được sử dụng cho các công ty thực hiện hoạt động này và có giấy phép)

Nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty SIA ở Latvia, với sổ đăng ký sai.

Tùy thuộc vào thành phố mà bạn muốn thành lập văn phòng đã đăng ký, bạn sẽ phải chọn đăng ký tương ứng với địa điểm của công ty SIA của bạn ở Latvia.

Lỗi trong tên công ty SIA ở Latvia.

Đã kiểm tra kỹ, tên công ty của bạn, nếu không, công ty SIA ở Latvia được đăng ký dưới tên đã cho

Nộp đơn muộn đăng ký của công ty SIA tại Latvia

(Hãy nhớ lại rằng thời gian từ khi kết thúc quy chế của công ty SIA ở Latvia đến khi gửi bản đệ trình không được vượt quá 7 ngày. 

Sai ngày thành lập các điều khoản của hiệp hội được ghi trong bản đăng ký của công tySIA ở Latvia

Ngày soạn thảo quy chế của công ty SIA ở Latvia được xác định bằng ngày ký hợp đồng

Quy chế của công ty SIA ở Latvia bị kết luận là vi phạm quy chế đại diện của công ty

Khi ký các điều khoản liên kết trong hệ thống, bạn nên nhớ các quy tắc đại diện (ví dụ nếu bạn, với tư cách là cá nhân, là đối tác trong công ty và đồng thời là thành viên ban giám đốc của đối tác khác - công ty, bạn không thể đại diện cho nó khi kết luận các bài báo của hiệp hội).  

Giấy ủy quyền không hợp lệ hoặc không chính xác cho việc đăng ký công ty của bạn SIA ở Latvia

Giấy ủy quyền không được đính kèm với yêu cầu trực tuyến mà người được ủy quyền gửi, nhưng người ủy quyền nên tham khảo nó.

Thành viên ban giám đốc công ty SIA ở Latvia đăng ký trong hồ sơ tội phạm

Trước khi đăng ký công ty SIA ở Latvia, cần kiểm tra rằng không có thành viên nào trong ban giám đốc được đăng ký trong Cơ quan đăng ký tội phạm quốc gia.

Không có tài liệu bổ sung từ một công ty nước ngoài - đối tác

Nếu đối tác là một pháp nhân nước ngoài không phải là một thể nhân, thì anh ta phải có bản trích lục cập nhật từ sổ đăng ký tư pháp kèm theo một bản apostille và bản dịch tuyên thệ các bản trích lục từ sổ đăng ký tư pháp có apostille.

Số vốn cổ phần của công ty SIA ở Latvia không được nộp trong thời hạn

Vốn cổ phần của công ty SIA ở Latvia phải được ghi bằng đánh bóng tiền tệ và hoàn toàn do các cổ đông đóng góp trước khi đăng ký công ty SIA ở Latvia. Nếu công ty được thành lập theo thủ tục, vốn cổ phần chỉ bao gồm các khoản đóng góp bằng tiền mặt có thể được trang trải trong khoảng thời gian 7 ngày à compter ngày đăng ký công ty vào sổ đăng ký doanh nhân của Cơ quan đăng ký tư pháp quốc gia.

Ban quản lý phải đảm bảo rằng tất cả vốn cổ phần đã được góp trước khi đăng ký thành lập công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị phải kê khai rằng tất cả các thành viên góp vốn đã góp đủ.

Sự đóng góp của các thành viên của liên danh có thể tiền mặt hoặc hiện vật (đóng góp bằng hiện vật), và đối tượng của đóng góp bằng hiện vật có thể là quyền có thể chuyển nhượng, hữu ích cho quan hệ đối tác và có giá trị.

Để liên hệ với chúng tôi, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi: www.fidulink.com

Thẻ trang

những lỗi cần tránh khi đăng ký công ty SIA ở Latvia, thành lập công ty SIA ở Latvia, thành lập công ty SIA ở Latvia, địa chỉ công ty SIA ở Latvia, thành lập công ty SIA ở Latvia Công ty SIA ở Latvia, công ty SIA ở Latvia, tên thương mại SIA ở Latvia, tên SIA ở Latvia, thủ tục hành chính đăng ký SIA ở Latvia,