AML - KYC

Chống rửa tiền - Chính sách AML

JwbWorld.com coi trọng cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, cả trong phạm vi nó và trong khuôn khổ các dự án mà nó hỗ trợ.

JwbWorld.com cam kết thực hiện nghiệp vụ của mình một cách khách quan, trung thực và vô tư, đảm bảo lợi ích của công ty, khách hàng và tính toàn vẹn của thị trường. Cam kết tôn trọng các tiêu chuẩn đạo đức và đạo đức nghiêm ngặt này không chỉ nhằm đảm bảo tuân thủ các luật và quy định có hiệu lực tại các khu vực tài phán khác nhau mà JwbWorld.com hoạt động, mà còn để kiếm được và duy trì lâu dài sự tự tin của khách hàng, cổ đông, nhân viên và đối tác.

Điều lệ về Ứng xử và Đạo đức Nghề nghiệp của JwbWorld.com ("Điều lệ") không nhằm mục đích liệt kê đầy đủ và chi tiết tất cả các quy tắc ứng xử tốt điều chỉnh hoạt động của công ty và của nhân viên tại các quốc gia khác nhau mà JwbWorld.com hoạt động. Thay vào đó, mục tiêu của nó là thiết lập một số nguyên tắc và quy tắc hướng dẫn nhằm đảm bảo rằng nhân viên của mình có tầm nhìn chung về các tiêu chuẩn đạo đức cụ thể cho JwbWorld.com và họ thực hiện nghề nghiệp của mình tuân thủ các tiêu chuẩn này. Nó nhằm mục đích củng cố uy tín bên trong và bên ngoài về tính chuyên nghiệp của nhân viên JwbWorld.com.

Tất cả các nhân viên của JwbWorld.com (bao gồm cả những người làm việc theo cơ chế biệt phái hoặc biệt phái) phải áp dụng các quy định và thủ tục của Điều lệ này một cách thận trọng và không có bất kỳ áp lực nào trong việc thực hiện nhiệm vụ hàng ngày của họ, với đầy đủ trách nhiệm, trung thực và siêng năng.

Rửa tiền / Tài trợ khủng bố

Với bản chất của các hoạt động của JwbWorld.com, rửa tiền và tài trợ khủng bố gây ra những rủi ro cụ thể và đáng kể trên quan điểm duy trì danh tiếng và pháp lý. Việc tuân thủ các luật và quy định chống rửa tiền có hiệu lực tại các quốc gia mà JwbWorld.com hoạt động là điều quan trọng hàng đầu. Do đó JwbWorld.com đã phát triển một chương trình bao gồm:

 • các thủ tục và kiểm soát nội bộ thích hợp (các biện pháp thẩm định);
 • một chương trình đào tạo khi tuyển nhân viên và liên tục.

Các biện pháp cảnh giác:

Kiến thức của khách hàng (KYC - Biết khách hàng của bạn) ngụ ý nghĩa vụ xác định và xác minh danh tính của khách hàng cũng như, nếu cần thiết, quyền hạn của những người hành động thay mặt cho người sau, để có được sự chắc chắn trong giao dịch với khách hàng hợp pháp và hợp pháp:

 • Trong trường hợp của một người tự nhiên: bằng cách trình bày một tài liệu chính thức hợp lệ bao gồm cả bức ảnh của anh ấy. Các chi tiết cần lưu ý và lưu giữ là (các) tên - bao gồm tên thời con gái của phụ nữ đã kết hôn, tên họ, ngày và nơi sinh của người (quốc tịch), cũng như bản chất, ngày và nơi phát hành và ngày hiệu lực của tài liệu và tên và chất lượng của cơ quan có thẩm quyền hoặc người đã ban hành tài liệu và, nếu có, chứng thực nó;
 • Trong trường hợp của một pháp nhân, bằng cách liên lạc của bản gốc hoặc bản sao của bất kỳ hành vi hoặc trích xuất đăng ký chính thức ngày dưới ba tháng ghi chú tên, hình thức pháp lý, địa chỉ của văn phòng đăng ký bản sắc xã hội và bản sắc của các đối tác và các nhà lãnh đạo xã hội được đề cập.

Ngoài ra, các thông tin sau cũng được yêu cầu:

 • địa chỉ đầy đủ
 • số điện thoại và / hoặc GSM
 • email (s)
 • nghề nghiệp (s)

Cũng như các tài liệu sau:

 • Bản sao hộ chiếu được chứng nhận
 • Bằng chứng địa chỉ
 • Sơ yếu lý lịch
 • Sao kê tài khoản ngân hàng
 • Thư giới thiệu ngân hàng
 • Có thể bổ sung giấy tờ tùy thân (ID, giấy phép cho
  lái xe, giấy phép cư trú).

Danh sách này không đầy đủ và các thông tin khác có thể được tính đến, tùy thuộc vào hoàn cảnh.

JwbWorld.com mong muốn khách hàng của mình cung cấp thông tin chính xác và cập nhật, đồng thời thông báo cho họ càng nhanh càng tốt về bất kỳ thay đổi nào có thể xảy ra.

Các biện pháp được áp dụng trong trường hợp nghi ngờ:

Trong trường hợp nghi ngờ rửa tiền và / hoặc tài trợ khủng bố, hoặc trong trường hợp có nghi ngờ về tính xác thực hoặc liên quan của dữ liệu nhận dạng thu được, JwbWorld.com cam kết:

 • Không tham gia vào một mối quan hệ kinh doanh hoặc thực hiện bất kỳ giao dịch;
 • Để chấm dứt mối quan hệ kinh doanh, mà không cần phải biện minh.